در سالی که رو به پایان است، صدها ایرانی دلیر، جان خود را فدای رهایی ایران کردند. ما موظفیم نگهبان نام این جاویدنامان، و ادامه‌دهنده راه‌شان برای بازپس‌گیری ایران باشیم. #چهارشنبه_سوری امسال، فرصتی است تا نشان دهیم انقلاب بزرگ ملت ایران زنده است، و آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.

@PahlaviReza پادشاهم شما پشتوانه مردمی دارید، آمار و ارقام این را نشان میدهند‌ نیازی ندارید با سه درصدی‌ها سر یک میز بنشینید، اینها در ۶ ماه گذشته ثابت کرده‌اند هیچ دلبستگی‌ای به ایران و ایرانی ندارند و فقط دنبال قدرت هستند. شما یگانه امید ما برای رهایی ایرانیان از چنگال آخوند هستید #جاویدشاه

@PahlaviReza شاهزاده رضا پهلوی همواره نشان داده است همراه مردم ایران است. حمایت ایشان از #سه_شب_آتش در ایام چهارشنبه سوری بسیار مهم است. قطعا جان تازه‌ای خیابان خواهد گرفت.

@PahlaviReza @khiyar_shoor شاهزاده عزیز ممنون از تمام زحمات شما ، با حضور بیشتر در صحنه مبارزه ایران به مردم ایران انرژی بیشتر بدید #مهسا_امینی #همبستگی

@PahlaviReza ایران شده آماده فرمان بده شاهزاده #سه_شب_آتش

@PahlaviReza شاهزاده عزیز از فراخوان چهارشنبه سوری که گذشت اما بنظرم تا زمانیکه مشخص نشه جوان ایرانی برای چی کف خیابون جون میده و قراره کجا ازش استفاده ابزاری بشه از هيچ فراخوانی حمایت نکنید. قرار نیست مشروطه خواهان، این جوانان جان بر کف، فقط گوشت جلوی گلوله باشند. #ملت_ایران

@PahlaviReza کاش می‌شد هشتگ کرد: قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروش منشورتان را؟!

@PahlaviReza به خودت بیا مرد.. فقط همین ..