β€œI’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

@Twitter this is a bigger red flag: ⬛πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬛πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬛πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬛πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬛πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛

@CopyPasteDump we save those for "I've never heard of Twitter"

@Twitter @CopyPasteDump Please get us an edit button 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

@Twitter @CopyPasteDump More like "We're going to make them lose their sanity then ban them for no reason."

@mugoalpha @Twitter πŸŸ₯βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–πŸŸ₯ πŸŸ₯βž–βž–βž–βž–βž–βž–βž–πŸŸ₯ πŸŸ₯βž–βž–βž–πŸŸ₯βž–βž–βž–πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯βž–πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯βž–πŸŸ₯πŸŸ₯ βž–πŸŸ₯βž–πŸŸ₯βž–πŸŸ₯βž–πŸŸ₯ βž–πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯βž–πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ βž–βž–πŸŸ₯βž–βž–βž–πŸŸ₯