علی محمدی @ali.m3363m

علی محمدی

@ali.m3363m
Following
Followers
Posts
Checking Stories

photo_library

play_circle_filled

photo_library تقدیم به همه خوبان

تقدیم به همه خوبان

photo_library

play_circle_filled مستند موراشین[تاریخ ساخت زیورالات کوردها]

مستند موراشین[تاریخ ساخت زیورالات کوردها]

photo_library

play_circle_filled یا خدا، اینها رو نگاه.....پست موقت

یا خدا، اینها رو نگاه.....پست موقت

play_circle_filled طبیعت کوردستان...

طبیعت کوردستان...

play_circle_filled بیاد گذشته نزدیک...

بیاد گذشته نزدیک...

play_circle_filled تقدیم به کوردها کرمانج خراسان.کوردهای کرمانج  خراسان چندین ده پیش از کوردستان به خراسان تبعید شداند..کسی در این مورد اطلاعات بیشتری دارد کامنت بذاره..

تقدیم به کوردها کرمانج خراسان.کوردهای کرمانج خراسان چندین ده پیش ...

play_circle_filled

photo_library زمان در گذر ست واما ای کاش....

زمان در گذر ست واما ای کاش....