شما صدای مظلومترین و قانع‌ترین و نجیب‌ترین مردم دنیا رو در آوردید ! از کجا خرید میکنین که قیمتها براتون مهم نیست!؟ کي هستین شما !؟ #سفرهٔ_مردم #دلار_چند #مردم_نجیب

@HRA80 دو دسته مجرم در جمهوری اسلامی هیچ وقت پیدا نمیشن اسید پاشها و مسموم کنندگان #براندازی_در_نوروز