علیمی رو‌ که میبینم یاد قیمه های نذری سفارت انگلیس می افتم...

@agha_mohamad1_ دمش گرم خوب آفتابه رو گرفته روت