هنری می‌خواهد متنی حقوقی- سیاسی در مورد آینده کشور و ملت نوشته شود ولی نامی از «ملت ایران» در آن نتوان یافت! این متن مرده به دنیا آمد؛ اما سزاوار سوگواری نیست. منشور همبستگی ملی را اراده ملی - در دفاع از آزادی‌ها و حق حاکمیت ملی- می‌نویسد و پیش می‌برد

@hojjat_kalashi جناب کلاشی عزیز این من شور به عنوان من شور اقلیم کردستان کمونیستی خیلی خوب تنظیم شده.

@hojjat_kalashi معلوم بود شما نیز الکی سنگ شاهنشاه را به سینە میزنید. یک سرباز باید از فرمانده فرمانبرداری کند

@tomaj1401 برای آنها هم چیزی ندارد؛ فکر کردند زرنگند

@hojjat_kalashi جناب کلاشی عزیز آیا امکان برگزاری یک نشست با حضور چهره‌های شاخص مشروطه‌خواه وجود دارد؟ امیدوار باشیم که شما را کنار آقای تقی‌زاده، امیر طاهری و بقیه دوستان ببینیم؟

@hojjat_kalashi من در نوشتەام شاهنشاه را بکار بردەام بایستی مینوشتم ( شاهزادە تان) .

@hojjat_kalashi جناب کلاشی عزیز در داخل کمی به کم کاری احزاب و چهره های شاخص مشروطه خواه انتقاد داریم بانو یاسمین پهلوی اعلام کردند که مشروطه خواهان سریعا نمایندگان خودشون رو اعلام کنن که ما از طرف خودمون تا تونستیم از شما و آقایان امیر طاهری، تقی زاده و... نام بردیم اما حرکتی متاسفانه ندیدیم

@TONY_SOPRANO_20 آنها کسی را به جمع خود راه نمی‌دادند. حرف‌های دیگر تعارف بود

@hojjat_kalashi جناب کلاشی‌ عزیز لطفاً باعث‌ نفاق و تفرقه نشین!#جاویدشاه_رمز_پیروزی ایران خانومان است لطفاً در تصمیمات ایشون گوه نخورید شما‌ رعتی بیش نیستید