ساربان @konje__ozlat

رِند عالم‌سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار مُلک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش... Bi ja Joined October 2022
 • Tweets
  1K
 • Followers
  435
 • Following
  843
 • Likes
  2K